Komercijalne usluge na projektu

Usluge pre potpisivanja ugovora

Administracija ugovora

Upravljanje nabavkama na projektu

Vađenje količina

Računanje troškova sedišta firme

Administracija Varijacija

Besplatne konsultacije

Usluge pre potpisivanja ugovora

 

U okviru predugovornih usluga biće nam izuzetno zadovoljstvo da pomognemo klijentima u ponudi sledećih usluga:

 • Pregled crteža i vađenje količina
 • Sumiranje količina i određivanje okvirne cene radova
 • Procena količine i troškova materijala
 • Koordiniranje sa timom klijenta u toku analize i istraživanja tržišta sa ciljem prikupljanja i ažuriranja jediničnih cena za procenu
 • Priprema predmera i predračuna radova u skladu sa CESMM / POM(I), ili bilo kojim drugim zahtevom klijenta, uključujući izradu opisa za merenje izvedenih količina

Administracija ugovora

 

U mogućnosti smo da vam pomognemo u vezi sa adekvatnom administracijom ugovora pružanjem sledećih usluga:

 • Priprema mesečnih situacija za plaćanje
 • Finansijsko upravljanje računima podizvođača razvojem i održavanjem dokumentacije
 • Kontrola i povraćaj troškova, planiranje protoka novca i nadziranje glavnih radova, nabavki i podizvođačkih radova
Opširnije
 • Priprema izveštaja mesečnih troškova i drugih periodičnih finansijskih izveštaja i izveštaja o statusu projekta
 • Priprema i zatvaranje završnog računa
 • Administracija dodatnih sredstava na projektu
 • Praćenje budžeta u odnosu na stvarne troškove nakon dodele projekta, kao i njegovo ažuriranje

Upravljanje nabavkama na projektu

 

Ova usluga obuhvata izdavanje upita, proveru klauzula ugovora, pregovaranje sa dobavljačima, procene u poređenju sa odredbama u ugovoru i pripremu podnošenja preporuke koja je deo zahteva za odobrenje nabavke materijala.

U to će biti uključena i kontrola glavne i podugovorne dokumentacije, administracija specijalnih podugovora i usluga, pregled i izvršenje planova nabavke.

Opširnije

Mi ćemo, takođe, identifikovati sve značajne rizike i proceniti njihov potencijalni uticaj na budžet projekta.

Uz sve to, možemo da vam pomognemo u razvoju i održavanju postupaka kojim možete vršiti proveru ugrađenih količina materijala bilo na gradilištu ili sa crteža, kao i isporuku i saglasnost od strane predstavnika klijenta.

 

 

Vađenje količina

 

Verifikacija ugrađenih količina je usluga koju možemo da obavimo ili na gradilištu ili uvidom u dokumentaciju izvedenog stanja. Koristimo savremene profesionalne pakete za precizno vađenje količina. Precizna procena količina pomaže izvođačima da pravilno sagledaju troškove i da naplate svoja potraživanja, bilo da se radi o dodatnim ili osnovnim radovima.

Opširnije

Primena se nalazi i kod pripreme upita za podizvođače gde je u interesu svih da se planirane količine sto preciznije procene. Optimizacija dizajna i poređenje varijanti je takođe situacija kada je potrebna precizna analiza količina.

Na kraju svaki dobro pripremljen odštetni zahtev ili varijacija moraju da sadrže precizno izmerene količine, tako da je ova usluga, u raznim oblicima, jedna od najpopularnijih, posebno kod pripreme odštetnih zahteva kad je jako važno ostvariti dobru koordinaciju između nekoliko disciplina.

Računanje troškova sedišta firme

 

U slučaju kašnjenja za koje je odgovoran investitor, izvođač može da traži da mu se nadoknade troškovi vezani za produženje roka angažovanja na projektu. Dokazivanje svih troškova vezanih za produženo angažovanje je teško i zahtevno jer treba skupiti jako dobru i preciznu dokumentaciju u vezi sa operativom i troškovima ne samo na gradilištu, nego i u sedištu firme.

Opširnije

Troškovi centrale su priznati kao legitimni troškovi na koje izvođač ima pravo potraživanja pri odštetnim zahtevima vezanim za produženje roka, ali ne postoji generalni konsenzus u vezi sa metodologijom proračuna ovih troškova. Ispravna procena ovih troškova mora da uzme u obzir finansijsku strukturu firme kao i računovodstveni sistem koji se koristi.

Nasi stručnjaci su iskusni u reviziji računovodstvenih dokumenata i mogu da vas posavetuju na vreme koje korake da preduzmete da biste imali validne podatke u slučaju da hoćete da tražite povraćaj troškova sedišta firme. Priprema formalnih radnih listi prisustva na projektu, šifriranje troškova vezanih za projekat, samo su neke od mera koje bi naš tim svejedno preporučio kao deo opšteg savetovanja vezanog za planiranje validacije odštetnih zahteva.

Naši stručnjaci koriste podjednako Hadsonovu Ejhlijevu i Emedenovu formulu i u stanju su da spreme validne i verifikovane osnove za proračun po bil kojoj od ove tri metode.

 

 

Administracija Varijacija

 

Administracija raznih vrsta dodatnih radova / varijacije, povećanja troškova, jediničnih cena. To uključuje početnu pripremu procene, uspostavljanje nove jedinične cene u skladu sa ugovornim cenama i ugovornim odredbama, kao i konačno prilagođavanje cena u procesu dogovora sa investitorom i nadzorom. Takođe smo u mogućnosti da izvršimo procene troškova u kratkom roku za alternativna rešenja na projektu i pripremu preporuke za inženjersku optimizaciju.

Naši eksperti u ovoj oblasti

Waqar Nazir

A Senior Manager with widespread international experience of 20+ years in Project Management, Dispute Resolution, Contracts / Commercial Administration, Construction Claims, Project Controls, Construction Law, and Forensic Delay Analysis on large-scale construction projects.

Julian Hemms

With 26 years experience in building, infrastructure and Oil & Gas industries, specialising in commercial advisory, pre and post contract, claims and complex transaction management in the UK & Australia, Julian has held various senior commercial roles in …

Dušan Arbanovski

Civil Engineer with more than 15 years’ experience in the entire project management life cycle starting from market research, bid preparation, design phase, project execution and completion. Currently focused on contract administration, claim management and dispute…

Pišite nam

Ad Litteram Consultancy LLC - FZ, UAE

+971 26 27 19 43

+971 54 58 36 109

info@adlitteramco.com