Priprema ponuda

Naši eksperti su stekli dragoceno iskustvo na zalivskom tržištu, gde su spremili bezbroj upita za tender i evaluirali ponude za klijente. Između ostalog, spremali su i ponude za izvođače na brojnim kapitalnim projektima u oblati infrastrukture.

Projektovanje i priprema plana izvođenja radova

Analiza ugovora i procena rizika

Tehnička analiza

Analiza nabavke

Procena izvodljivosti

Administrativna podrška

Besplatne konsultacije

Projektovanje i priprema plana izvođenja radova

 

Kada se putem tendera zahteva priprema projektne dokumentacije u vašoj ponudi, mi možemo da vam pripremimo idejno rešenje sa osnovnim proračunima za konstruktivni, hidraulički i procesni deo projektne dokumentacije za sve vodene infrastrukturne projekte. Čak i kada tender zahteva pripremu preliminarnog plana, naši eksperti će vam pomoći u njegovoj pripremi, sve u skladu sa zahtevima tendera.

Analiza ugovora i procena rizika

 

Naši eksperti proučavaju opšte i posebne ugovorne uslove kako bi osigurali da su sve nedoslednosti i konflikti u tenderskoj dokumentaciji pravilno proučeni i navedeni. Sveobuhvatna lista problema priprema se tako da klijent može da odluči da li da traži obrazloženje od investitora ili da ih na neki drugi način reši u svojoj ponudi.

Strukturirana analiza rizika može se uraditi pre potpisivanja ugovora ili kasnije kao deo zahtevanog procesa upravljanja projektom.

Opširnije

Obim radova bi uključivao navođenje svih mogućih rizika, procenjivanje uticaja i razvoj plana za njihovo neutralisanje. Mi
takođe preporučujemo ugovorne mehanizme u slučaju da plan kontrole rizika ne može da se primeni. U analizu su uključene sledeće kategorije rizika:

  • Ugovorni rizici
  • Tehnički rizici
  • Rizici u nabavci
  • Rizici prilikom izgradnje
  • Finansijski rizici
  • Rizici vezani za upravljanje
  • Rizici vezani za planiranje

Mi smo razvili alate za upravljanje rizicima koji mogu da se prilagode bilo kojim zahtevima.

Tehnička analiza

 

Naš tim može da proanalizira tendersku dokumentaciju, kao i specifikacije, crteže, projektni zadatak, tražeći segmente koji bi mogli da imaju loš uticaj na cenu, prouzrokuju kašnjenje, ili da izazovu bilo koji rizik u izvođenju projekta. Mi bismo onda dali preporuke kako da se klijent nosi sa datim problemima.

 

Opširnije

Mi bismo takođe evaluirali (zajedno sa pravnim timom) predložen podugovor sa preporučenim projektantom (imenovanje projektanta se često zahteva u ugovorima, ali njihova uloga nije najjasnija) i sugerisali ograničavanje obima njihovog angažovanja i način na koji će se promene (koje zahtevaju projektantov input) rešavati.

Saveti u evaluaciji i pripremi izveštaja geotehničkih osnova za kapitalne infrastrukturne projekte je takođe segment gde mi možemo biti od pomoći.

 

Analiza nabavke

 

Evaluiranje metoda obračuna količina, kao i predmera i predračuna ukazaće (uz podršku tehničkog tima) na rizike povezane sa opremom koja je prestrogo specificirana, nedostupna na tržištu ili je jako komplikovana njena nabavka. Primer za ovo su nestandardni materijali koje bi tender mogao da definiše.

Lista odobrenih dobavljača ima veliki uticaj na konačnu cenu radova tako da ćemo mi, koristeći znanje na zalivskom tržištu, pružiti pravi savet za definisanje strategije nabavki.

Procena izvodljivosti

 

Mi ćemo izvesti analizu izvodljivosti kojom ćemo pronaći greške, konflikte u definisanju i neregularnosti u tehničkom delu tendera.
Ponekad bi prestrogo specificiranje vezano za opremu dovelo do toga da se standardna oprema zameni opremom izrađenom po meri, a nekada bi kontradiktorni zahtevi uticali i na to da je praktično nemoguće proizvesti ili isporučiti zahtevanu opremu.

Naši eksperti sa svojim odličnim projektantskim iskustvom potrudiće se da vam daju najbolji savet koju metodologiju izvođenja radova primeniti u cilju ispunjenja projektnih zahteva.

 

Administrativna podrška

 

Konačna provera kompletnosti vaše ponude sa predloženim koracima za poboljšanje, poslednja je usluga u procesu pripreme ponuda koju smo spremni da pružimo.

Naši stručnjaci bi mogli da pripreme sveobuhvatnu evaluaciju tenderske dokumentacije, kao i da naglase koji delovi mogu kreirati probleme. Klijent tada može da odluči da razjasni ove stavke kod investitora ili da prilagodi svoju ponudu u skladu sa njima.

Naši eksperti u oblasti pripreme ponude

Nebojsa Pavlovic

Nebojsa has more than 20 years of experience working in major civil engineering and resources, water infrastructure projects throughout the Middle East, Cyprus and Balkans as a designer and as a consultant gaining hands-on experience from the ground up.

Nemanja Despotovic

Nemanja holds a master’s degree in Civil Engineering (specialization in the Structural Engineering) and
has over 7 years of experience in the Structural Design, Project Control and Construction Supervision. 
Nemanja is also a Cofounder of the Serbian Association for Earthquake…

Dušan Arbanovski

Civil Engineer with more than 15 years’ experience in the entire project management life cycle starting from market research, bid preparation, design phase, project execution and completion. Currently focused on contract administration, claim management and dispute…

Pišite nam

Ad Litteram Consultancy LLC - FZ, UAE

+971 26 27 19 43

+971 54 58 36 109

info@adlitteramco.com