Tehnička podrška

Modeliranje ustaljenog tečenja

Usluge revizije projektne dokumentacije

Izrada Geotehničkih Osnova

Modeliranje neustaljenog tečenja

Projektovanje infrastrukture

Pripreme detaljnih projekata konstrukcija

Besplatne konsultacije

Svi naši eksperti imaju impresivno projektantsko, izvođačko, kao i iskustvo u nadzoru u zemljama Persijskog Zaliva i šire. To nam pruža mogućnosti da ponudimo usluge na najvišem nivou i to naročito u nekim specifičnim oblastima. Nudimo rešenja za sva pitanja u hidrotehnici, jer ih možemo razrešiti sami ili uz pomoć naših saradnika. Lista koja sledi pokazuje samo deo usluga koje naš glavni tim može da obavlja bez asistencije drugih.

Naš stručni tim može da vam ponudi ekspertsko mišljenje i veštačenje u oblastima forenzičke analize kašnjenja, kao i komercijalne evaluacije uključujući forenzičko računovodstvo, konstrukcija, primenjene hidraulike, a posebno u polju nestacionarnog tečenja, koje obuhvataju i istrage nakon incidenata koji su uzrokovani hidrauličkim udarom.

Modeliranje ustaljenog tečenja

 

Brojne vrste usluga matematičkog modeliranja pružaju naši eksperti koji sigurno mogu da nađu optimalno rešenje bilo da je u pitanju vodovodna mreža pod pritiskom ili gravitaciona kanalizaciona mreža, kišna kanalizacija, regulacija reka ili optimizacija mreža pod pritiskom. Bilo da se zahteva upotreba programa sa CAD ili GIS pozadinom, ili su u pitanju samostalni softverski paketi, mi imamo znanje i pakete za dimenzionisanje magistralnih i distributivnih mreža, projekata crpnih stanica, kojim će biti obuhvaćen izbor pumpi, procena pozitivne visine sisanja (NPSH), razvoj operativne filozofije pumpnih sistema i priprema podužnih profila za cevovode.

Opširnije

Naša stručnost stečena širom sveta neophodna je za uspeh vašeg projekta kada postoji potreba za pumpom ili cevovodom, bilo da je deo projekta, izvođenja ili vam je potrebna pomoć u rešavanju sporova. Naši stručnjaci su veštačili na arbitražama u polju primenjene hidraulike u višemilionskom sporu u Zalivu i rado će vas podržati u slučaju da vam je potrebna tehnička ekspertiza.

Modeliranje neustaljenog tečenja

 

Analiza neustaljenog tečenja otvorenih kanala i sistema pod pritiskom je naša ključna ekspertiza, jer su naši stručnjaci bili uključeni u rešavanje najsloženijih sporova u oblasti modeliranja neustaljenog tečenja u Zalivu, kao i u drugim zemljama. Mi posedujemo sopstvene licence za glavne softverske pakete za analize neustaljenog tečenja sistema pod pritiskom i tečenje u otvorenim kanalima. Neki od ovih paketa su pogodni za modeliranje neustaljenog tečenja u dubokim tunelima u kojima se smenjuje tečenje pod pritiskom i tečenje sa slobodnom površinom.

Naš tim može da izvede forenzičku analizu i izvrši veštačenje u slučaju incidenata prouzrokovanih hidrauličkim udarom.

Projektovanje infrastrukture

 

Gde god postoji potreba za projektovanjem infrastrukture kao što su putevi, pitka voda, navodnjavanje, odvođenje kišne i fekalne kanalizacije, daljinsko grejanje, telekomunikacije i mreže visokog i niskog napona, kao i provera konflikta između instalacija, naš tim je spreman da pomogne u detaljnom projektovanju i pripremi crteža infrastrukture. Možemo u kratkom vremenskom roku uraditi bilo koju vrstu šahtova, prelaz i zaštitu instalacija, kao i projektovanje malih, srednjih i velikih crpnih stanica za sve vodene servise.

 

Pripreme detaljnih projekata konstrukcija

 

Nudimo matematičko modeliranje betonskih i čeličnih konstrukcija i pripremu detaljnih proračuna, kao i crteža potrebnih za odobrenje projektne dokumentacije, izveštaja o projektovanju sa svim potrebnim crtežima za odobrenje projekta.

Takođe, nudimo usluge pripreme detaljnijih radnih crteža, šeme sečenja i savijanja armature, kao i crteže i proračun oplate.

 

Izrada Geotehničkih Osnova

 

Savremena rešenja za minimalizovanje rizika povezanih sa promenama geotehničkih uslova na velikim infrastrukturnim projektima se ogledaju u pripremi geotehničkih osnova za projektovanje, gde investitor pripremi rezultate geotehničkih istraživanja, a od ponuđača se očekuje da izvrše interpretaciju dobijenih rezultata testiranje. Kada se radi o projektima gde je Izvođač odgovoran iza projektovanje (projekti tipa ključ u ruke) tada se zahteva veće angažovanje geotehničkih eksperata za vreme pripreme ponude, jer je potrebno spremiti zvaničan dokument koji treba da sumira izvijačevu interpretaciju geotehničkih parametara. 

Opširnije

Naši inženjeri su spremni da vam pomognu da pravilno sagledate i dokumentujete u zvaničnom izveštaju sve vezano za nosivost tla, mogućnost odvodnjavanja i mogućnost iskopa materijala. Značajnu pomoć možemo da vam pružimo i u projektovanju pripremnih radova.

Usluge revizije projektne dokumentacije

 

Bliska saradnja sa stručnjacima iz raznih oblasti osigurava sveobuhvatnu i blagovremenu evaluaciju projekta, bilo da se radi o tenderu, projektu pripremljenom za podizvođače, projektu dobijenom od podizvođača, ili projektu pripremljenom za proces izgradnje.
Mi takođe možemo izvršiti evaluaciju izvodljivosti, proveriti uklapanje u pravni i regulativni okvir, kao i kompletnu pripremu projekata vodene infrastrukture. Dostupne su i usluge formalne stručne recenzije, jer smo spremni da mobilišemo druge stručnjake sa odgovarajućim licencama iz različitih tehničkih oblasti koji rade na projektima infrastrukture.

 

Naši eksperti u oblasti tehničke podrške

Nebojsa Pavlovic

Nebojsa has more than 20 years of experience working in major civil engineering and resources, water infrastructure projects throughout the Middle East, Cyprus and Balkans as a designer and as a consultant gaining hands-on experience from the ground up.

Nemanja Despotovic

Nemanja holds a master’s degree in Civil Engineering (specialization in the Structural Engineering) and
has over 7 years of experience in the Structural Design, Project Control and Construction Supervision.
Nemanja is also a Cofounder of the Serbian Association for Earthquake…

Waqar Nazir

A Senior Manager with widespread international experience of 20+ years in Project Management, Dispute Resolution, Contracts / Commercial Administration, Construction Claims, Project Controls, Construction Law, and Forensic Delay Analysis on large-scale construction projects.

Pišite nam

Ad Litteram Consultancy LLC - FZ, UAE

+971 26 27 19 43

+971 54 58 36 109

info@adlitteramco.com