Upravljanje Projektima

Definisanje pravila za razvoj baznog plana

Izrada baznog plana

Revizija baznog plana i usaglašavanje sa ugovorom

Redovno ažuriranje plana

Ažuriranje baznog plana

Priprema i verifikacija programa izvedenih radova

Besplatne konsultacije

Definisanje pravila za razvoj baznog plana

 

Prvi korak, pre izrade baznog plana, jeste postavka definisanja baznog plana kojom će se kreirati ispravan (pouzdan) put u njegovom razvoju.
U cilju kreiranja liste svih projektnih zahteva sprovodi se temeljna analiza ugovornih uslova, kako bi se došlo do finalne liste dokumentacije koju treba pripremiti. Naši eksperti pokrivaju sve aspekte, počev od pripreme isporuke projektne dokumentacije, pripreme specifikacija, kao i liste opreme, nabavke, izgradnje i instalacija na gradilištu, završno sa testiranjem i puštanjem u rad.

Opširnije

Ova detaljna lista aktivnosti će se ponavljati za svu opremu na projektu jer je to osnovni blok razvoja baznog plana za projekte po modelu “ključ u ruke”. Izvođač je u ovom ugovornom modelu, pored njegove osnovne dužnosti da izgradi objekat, takođe odgovoran za razvoj projektne dokumentacije, kao i pripremu detaljnih specifikacija.

Primarna postavka svih izveštaja vezanih za bazni plan, biće izrađena u ovoj fazi, razmotrena i odobrena od strane svih učesnika projekta. Takođe, strategija za optimalno rukovođenje uticaja drugih izvođača, uticaj lokalnih vlasti, kao i aktivnosti trećih lica, razmotriće se i usaglasiti pre samog prelaska na sam razvoj plana.
U ovoj fazi definisanja baznog plana uobičajeno je da se finalizuje sistem kodiranja aktivnosti, kao i da se pripremi struktura raščlanjivanja radova.

 

 

Izrada baznog plana

 

Uputno je da dobro pripremljen projekat baznog plana pre zvaničnog podnošenja sadrži napisani narativ koji procenjuje svrhu, pretpostavke, i ograničenja koja utiču na plan izrade baznog plana. Ta dokumentacija obuhvataće definisanje osnove obima radova koji su uključeni u plan, planirane resurse i sve troškove realizacije projekta.

Naši eksperti za planiranje pobrinuće se da dobijete sveobuhvatan, najpogodniji plan izrađen po najvišim profesionalnim standardima.

Opširnije

Dobra praksa preporučena od strane PMI, AACA, zatim lidera iz profesije kao sto je Kris Karson, ugrađena je u svaki plan koji naši eksperti pripremaju. Praktične preporuke za izbegavanje, dokumentovanje i odbranu od odštetnih zahteva će biti urađene, jer je pravilno definisan i ažuriran plan najbolja osnova za forenzičku analizu kašnjenja, koja može biti neophodna u pripremi odštetnih zahteva.

Komunikacijski protokol za reviziju plana biće definisan, a linije komunikacije između projektovanja, nabavke, izgradnje i  menadžmenta biće definisane i uključene u dokumentaciju kontrole plana. Sva potrebna dokumentacija za kontrolu plana, izveštavanje i reviziju biće razrađena u ovom koraku.

Posebna pažnja biće posvećena razvoju robusnog verifikovanja progresa radova i otkrivanja odstupanja (varijacija) od plana tako da će biti mnogo lakše dokazivanje ubrzanja, smetnji i gubitka produktivnosti.

Revizija baznog plana i usaglašavanje sa ugovorom

 

Ako odlučite da pripremite plan sa svojim resursima, mi vam možemo ponuditi sveobuhvatnu reviziju gde bismo mi unapredili logiku i uskladili plan sa najboljom profesionalnom praksom koja će omogućiti jednostavnu kontrolu projekta i neophodne alate za analizu kašnjenja i pripremu odštetnih zahteva. Na osnovu vašeg plana mi možemo uraditi sve korake, počev od komentarisanja postojećeg plana do pripreme potpuno revidovanog baznog plana, pripreme narativa, kompletnog procesa za upravljanje u praćenje projekta, kao i pripremu budućih revizija plana.

Opširnije

Detaljno i precizno usaglašavanje plana sa ugovorom je ključni deo procesa i biće urađeno za svu dokumentaciju vezanu za planiranje i odgovarajuće izveštaje.

Provera izvodljivosti radova je nezaobilazan deo revizije baznog plana, i to takođe može biti urađeno od naše strane.

 

 

Redovno ažuriranje plana

 

U slučaju da smo mi odgovorni za ažuriranje, naši eksperti bi koordinisali sa svim učesnicima projekta iz vaše organizacije da bi osigurali razmenu informacija o napredovanju, kao i njihovo uključivanje u ažurirani plan. Naša fleksibilnost u brzom uključivanju na projekat ide vam u korist kada birate aranžman skrojen prema vašim potrebama.

 

Ažuriranje baznog plana

 

Pre ili kasnije bazni plan mora da se menja da bi bio u skladu sa napretkom radova ili jednostavno neki delovi plana trebaju da se detaljnije razrade. Promena trajanja aktivnosti, promena logike, dodavanje ili brisanje delova obima radova, promena metodologije izvođenja radova, menjanje režima podizvođenja, samo su neke od mogućih promena. Sve ove promene biće propraćene potrebnom dokumentacijom da bi se ispravno opisala planirana logika izvođenja radova, upotreba resursa i poštovanje rokova za završetak delova projekta. 

Opširnije

Onog momenta kada originalni bazni plan nije više u skladu sa izvedenim stanjem, plan treba da se koriguje za sve aktivnosti koje nisu završene.

Deo procesa ažuriranja baznog plana je priprema izveštaja o promenama pri čemu sve promene treba da se dokumentuju. Ovo uključuje:

  • Dodavanje / brisanje aktivnosti
  • Promenu trajanja aktivnosti
  • Podešavanje logike, ograničenja i zadrški između aktivnosti
  • Dokumentovanje promena u raspoloživoj vremenskoj rezervi i promena u kritičnom putu
  • Promene u strukturi kodiranja
  • Promenu kalendara aktivnosti i kalendara resursa

 

 

 

Priprema i verifikacija programa izvedenih radova

 

Program izvedenih radova je osnova za neke od metode forenzičke analize kašnjenja. Njegova priprema je istovremeno i nauka i umetnost. Naši eksperti poseduju izvanredno iskustvo u ovom kompleksnom polju i spremni su da klijentima pruže dokumentovane i verifikovane programe izvedenih radova sa svom pratećom dokumentacijom.

Naši eksperti u oblasti upravljanja projektima

Nebojsa Pavlovic

Nebojsa has more than 20 years of experience working in major civil engineering and resources, water infrastructure projects throughout the Middle East, Cyprus and Balkans as a designer and as a consultant gaining hands-on experience from the ground up.

Yashwant Mishra

Yashwant has more than 30 years of experience working in major civil engineering and resources, infrastructure projects along with few building and oil & gas projects as a Project Planner, Scheduler and Civil Engineer working with lead international firms.

Waqar Nazir

A Senior Manager with widespread international experience of 20+ years in Project Management, Dispute Resolution, Contracts / Commercial Administration, Construction Claims, Project Controls, Construction Law, and Forensic Delay Analysis on large-scale construction projects.

Pišite nam

Ad Litteram Consultancy LLC - FZ, UAE

+971 26 27 19 43

+971 54 58 36 109

info@adlitteramco.com